17. konference ambulantních psychiatrů
Kontakty
Organizační sekretariát
  • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Zajištění výstavních ploch / firemní sympozia
Programové zajištění
Organizační zajištění
Registrace