17. konference ambulantních psychiatrů
Organizační informace
Obecné informace
Datum konání
  • 9.–10. 12. 2020, v on-line podobě
Pořadatel
  • SOLEN, s. r. o., časopis Psychiatrie pro praxi
Záštita
  • Psychiatrická klinika FN Olomouc
Prezidenti konference
  • prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
  • prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.